Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö

Kehityspolitiikka on tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kehitysyhteistyö on yksi keino toteuttaa sitä. Kehitysyhteistyön avulla miljoonilla ihmisillä on mahdollisuus parempaan elämään.

Maailmassa on viime vuosikymmeninä tapahtunut paljon kehitystä. Vuoden 1990 jälkeen 700 miljoonaa ihmistä on noussut äärimmäisestä köyhyydestä. Yli 90 prosenttia maailman lapsista aloittaa koulunkäynnin. Yhä useammalle on tarjolla terveydenhoitoa ja puhdasta vettä. Ihmisten turvallisuus ja vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet.

Äärimmäisessä köyhyydessä elää silti edelleen yli miljardi ihmistä. Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus sekä ilmastonmuutoksen seuraukset muodostavat merkittäviä esteitä kehitykselle. Tähän voimme puuttua kehityspolitiikalla ja -yhteistyöllä. Vakaa, tasa-arvoinen ja turvallinen maailma on kaikkien etu.

Suomi tukee kehitysmaiden omia kehityspyrkimyksiä sekä poliittisella vaikuttamistyöllä että rahoituksella. Kestävien tulosten aikaansaaminen on mahdollista vain taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen keinoin. Tämä edellyttää kehitykseen vaikuttavien eri politiikka-alojen johdonmukaista yhteistyötä.

Takaisin ylös