Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 20.4.2017

Haku auki: Ohjelmatukijärjestöjen valtionavustukset vuosille 2018–2021

Ulkoasiainministeriö avaa valtionavustushaun suomalaisten ohjelmatukijärjestöjen kehitysyhteistyöhön vuosina 2018–2021. Hakukierroksella ohjelmatukea voivat hakea ne 22 järjestöä, jotka tällä hetkellä toteuttavat ohjelmaperustaista työtä ulkoasiainministeriön myöntämän ohjelmatuen avulla. Haku päättyy 30. kesäkuuta 2017.

Ohjelmatuki on suurin ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön myöntämistä valtionavustuksista kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön. Ohjelmalla tarkoitetaan hankkeiden ja toimintojen kokonaisuutta, jolla on selkeästi määritellyt pitkän aikavälin kehitysvaikutukset ja ohjelmatason tulostavoitteet. Ohjelmatuki ei ole yleisavustusta järjestön toimintaan, vaan harkinnanvaraista erityisavustusta kehitysyhteistyöohjelman toteutukseen.

Tukimuotoa on uudistettu siten, että sen piirissä olevat järjestöt hakevat tukea samanaikaisesti nelivuotiselle ohjelmakaudelle. Uudistuksen yhteydessä tukimuotoon liittyviä ehtoja on päivitetty. Ohjelmatuelle on laadittu uusi hakulomake, jossa korostetaan kehitysyhteistyön tulosperustaisuutta. Uudistus kokonaisuutena takaa tukimuodon piirissä olevien järjestöjen tasapuolisen ja laadukkaan hakemusten arviointiprosessin.

Hakukierroksella ovat mukana Crisis Management Initiative, Fida International, Frikyrklig Samverkan, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Reilu kauppa, Kansainvälinen solidaarisuussäätiö, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen World Vision, Taksvärkki, Vammaiskumppanuus, WWF Suomi, Abilis, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS, Siemenpuu, Kepa, Kehys sekä Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo.

Ohjelmatuen hakukierroksella käytettävissä oleva määräraha varmistuu, kun eduskunta on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion. Alustavan suunnitelman mukaan koko nelivuotiselle ohjelmakaudelle tullaan kohdentamaan n. 200 miljoonaa euroa. Ohjelmatukihaku suunnitellaan järjestettävän avoimena hakuna vuonna 2021, jolloin tukea voivat hakea muutkin kuin tällä hetkellä tukimuodon piirissä olevat järjestöt.

Lisätietoja Ohjelmatuki kansalaisjärjestöille -sivulta.

Takaisin ylös