Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 10.8.2017

Myanmarissa opetellaan innokkaasti oikeusperiaatteita

"Etkö ole jo valmis!", kovistelee poliisi asianajajaa, joka on putkassa tapaamassa lapsityövoiman hyväksikäytöstä epäiltyä asiakastaan.  Meneillään on lyhyt roolinäytelmä Yangonin Rule of Law -keskuksessa. Repliikkejä seuraa tarkasti 20 hengen joukko aktiivisia kurssilaisia: juristeja, kansalaisjärjestöjen edustajia ja katolinen nunna.

Näytelmän jälkeen epäilty, asianajaja ja poliisi palaavat muiden joukkoon, ja opettajan johdolla alkaa vilkas keskustelu poliisin ja lakimiehen oikeuksista. Pienryhmät saavat tehtäväkseen pohtia, miksi luottamuksellisen suhde asiakkaan ja asianajajan välillä on tärkeä.

Asianajajaa esittävä kurssilainen pyytää "poliisilta" lupaa päästä tapaamaan pidätettyä asiakastaan, joka odottaa häntä roolinsa mukaisesti.  Rule of Law -keskuksen kurssi opettaa käytännönläheisesti myanmarilaisille oikeusperiaatteita. Kuva: Hanna Päivärinta/UM
Asianajajaa esittävä kurssilainen pyytää "poliisilta" lupaa päästä tapaamaan pidätettyä asiakastaan, joka odottaa häntä roolinsa mukaisesti. Rule of Law -keskuksen kurssi opettaa käytännönläheisesti myanmarilaisille oikeusperiaatteita. Kuva: Hanna Päivärinta/UM

Myanmar, entinen Burma, tavoittelee yli 50-vuotisen sotilasvallan jälkeen rauhaa, vakautta ja demokratiaa. Rauha on kulmakivi maan kehitykselle; aseellisia konflikteja esiintyy yhä etnisten ryhmien ja hallituksen joukkojen välillä.

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteena Myanmarissa on rauhanomainen ja demokraattinen kehitys. Tähän liittyen Suomi tukee oikeusvaltion periaatteista ja ihmisoikeuksista koulutusta tarjoavien Rule of Law -keskusten toimintaa. Tuki kanavoidaan YK:n kehitysohjelman UNDP:n kautta.

Rule of Law -keskukset toimivat neljässä kaupungissa: Yangonissa, Mandalayssa, Myitkinassa ja Taunggyissa. Ne tarjoavat 10 päivää kestäviä kursseja, jotka on suunnattu erityisesti lakimiehille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Viime aikoina mukaan on tullut myös virkamiehiä, jopa muutama poliisikin.

Keskusten perustaminen sai alkunsa valtiokanslerin Aung San Suu Kyin aloitteesta.

Koulutuksen sisältöä räätälöidään

"On hyvä, että osallistujat tulevat eri lähtökohdista. Silloin asioihin saadaan eri näkökulmia, ja kaikki oppivat toisiltaan", kertoo kurssien järjestelyihin osallistuva Paul Doila UNDP:stä.

"Kurssilta olen saanut paljon tietoa oikeusprosesseista ja siitä, miten tietoa voi soveltaa", sanoo juristi Win Pa Pa Thein.

Osa koulutuksen käyneistä on innostunut järjestämään omissa yhteisöissään opintopiirejä, joita keskukset sitten tukevat materiaalilla. Opintojen tueksi on tarjolla painettu opas, jossa on selkeät kokonaisuudet ja ohjeet oppituntien pitoon.

Kurssilaiset pohtivat vaihtuvissa kokoonpanoissa vastauksia opettajan antamiin kysymyksiin. Kuva: Hanna Päivärinta/UM
Kurssilaiset pohtivat vaihtuvissa kokoonpanoissa vastauksia opettajan antamiin kysymyksiin. Kuva: Hanna Päivärinta/UM

Keskukset myös jalkautuvat antamaan parin päivän koulutusta lähiseutujen yhteisöille ja niiden johtajille. Koulutuksen sisältö räätälöidään sen mukaan, mitkä kysymykset ovat polttavia milläkin alueella.

Erityinen huomio koulutuksessa kohdistuu naisten oikeuksien esille tuomiseen ja siihen, että enemmistön koulutettavista on oltava naisia. Kursseilla käsitellään käytännönläheisesti muun muassa maanomistukseen, perheväkivaltaan ja huumausainerikoksiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Suomi tukee monin tavoin Myanmarin demokratiakehitystä

Suomen tuki Myanmarin demokratian ja oikeusvaltion kehittämiseksi linkittyy vahvasti rauhanprosessityöhön. Metsien hyvä hallinta kuten myös opetuksen kehittäminen tukevat nekin osaltaan demokratiakehitystä.

Suomi tukee UNDP:n maaohjelman kautta Myanmarin demokratia- ja oikeusvaltiokehitystä vuosina 2016–2017 neljällä miljoonalla eurolla kehitysyhteistyövaroista. Rule of Law -keskusten toiminnan lisäksi ohjelmaan kuuluu hanke, joka pyrkii uudistamaan Myanmarin parlamentin toimintaa ja siviilivirkamiesten osaamista.

Tärkeä osa demokratian ja oikeusvaltion kehittämistä on Suomen tuki YK:n väestörahaston UNFPA:n ohjelmalle. Siinä on kyse naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien sekä palveluiden saatavuuden parantamisesta konfliktialueilla. Palvelut pitävät sisällään seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä väkivallan uhreille suunnatun tuen.

Suomen kehitysyhteistyövaroista koulutetaan myös poliittisten puolueiden jäseniä osavaltio- ja aluetasolla. Tärkeä osa koulutusta on saada eri puolueiden jäsenet käymään vuoropuhelua toistensa kanssa.  Hankkeesta vastaa suomalainen eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo ry.

Lisäksi Suomi tukee Yangonin elokuvakoulun toimintaa. Koulun opiskelijat tekevät muun muassa lyhytdokumentteja yhteiskunnan ongelmista. Tuki koulun toiminnalle kanavoituu Viestintä- ja kehityssäätiön Vikesin kautta.

Hanna Päivärinta

Kirjoittaja työskentelee ulkoministeriön viestintäosastolla tiedottajana. Hän vieraili maalis-huhtikuun vaihteessa Myanmarissa.

Tämä dokumentti

Päivitetty 10.8.2017

Takaisin ylös