Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kansainväliset vaalitarkkailutehtävät

Suomi on ollut vuosia aktiivisesti mukana kansainvälisessä vaalitarkkailutoiminnassa, ensin Yhdistyneiden kansakuntien sekä sittemmin Euroopan unionin ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin kautta.

Kansainvälinen vaalitarkkailu

Ulkoministeriön poliittisen osaston turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö asettaa suomalaisia ehdolle sekä EU:n että Etyjin (OSCE/ODIHR) vaalitarkkailumissioihin.

Suomen osallistuminen kansainväliseen vaalitarkkailuun vuonna 2017
Suomen osallistuminen kansainväliseen vaalitarkkailuun vuonna 2017.

Lopullisen valinnan ehdokkaiden joukosta sekä lyhytaikaisiin (1–2 viikkoa) että pitkäaikaisiin (1–2 kuukautta) tehtäviin tekee kuitenkin aina kumpikin järjestö itse omien valintakriteeriensä pohjalta. Järjestöt myös rajaavat etukäteen kulloinkin eri maista asetettavien ehdokkaiden määrää.

Suomesta lähetettyjä vaalitarkkailijoita on viime vuosina eri missioihin ollut vuositasolla yhteensä alle 100, yksittäisiin tarkkailumissioihin lähetettävien määrät ovat varsin pieniä.

Jos olet kiinnostunut vaalitarkkailusta, hakeudu tehtäviin oma-aloitteisesti. Suomalaisia, kriteerit täyttäviä ehdokkaita on pääsääntöisesti ollut runsaasti, ja ulkoministeriö kannustaa motivoituneita ehdokkaita hakeutumaan tehtäviin. UM asettaa ehdokkaat tarkkailua suorittavien järjestöjen valintakriteerien perusteella.

Ehdokasvalinta tehdään kuhunkin missioon halukkaiksi ilmoittautuneiden joukosta. Ehdolle pyritään asettamaan erilaisen taustan omaavia tarkkailijoita sekä antamaan myös nuorille ja ensikertalaisille mahdollisuus osallistua.

Ulkoministeriö ottaa ehdokasvalinnoissaan huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon. Pääsääntöisesti sama tarkkailija lähetetään vain yhteen missioon vuodessa.

Koska vaalivalvonta tapahtuu usein maissa, joissa tilanne ei ole vakaa ja vaalien alla saattaa esiintyä myös levottomuuksia, pitää hakijalla olla valmiudet selvitä ongelmallisistakin tilanteista.

Tarkkailijan on lisäksi varauduttava tiukkaan aikatauluun ja pitkiin työpäiviin vaikeissakin olosuhteissa. UM järjestää valituiksi tulleille henkilöille ohjeistustilaisuuksia tulevaan tehtävään liittyen.

Tehtävään lähtö lopullisen päätöksen jälkeen tapahtuu usein erittäin lyhyellä varoitusajalla. Tehtäviin haluavien on huomioitava, että heidän tulee kyetä irrottautumaan tarkkailutehtävään nopeasti koko tehtävän keston ajaksi. Hakijan on pyydettäessä toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan.

EU-vaalitarkkailu

EU:n vaalitarkkailudelegaation autonkuljettaja antaa äänensä Kongon demokraattisen tasavallan presidentin- ja kansanedustajavaaleissa 28.11.2011. Kuva: Heikki RautvuoriEU:n vaalitarkkailudelegaation autonkuljettaja antaa äänensä Kongon demokraattisen tasavallan presidentin- ja kansanedusta-javaaleissa 28.11.2011.
Kuva: Heikki Rautvuori

Suomalaisia on ollut EU-vaalitarkkailijoina jo 18 vuoden ajan, kaiken kaikkiaan noin 125 maassa. Vuonna 2016 Suomesta osallistui EU-vaalitarkkailuun 15 henkilöä kuudessa eri missiossa.

Vaalitarkkailutehtävä voi olla joko lyhytaikainen (STO) eli noin kaksi viikkoa tai pitkäaikainen (LTO) eli noin 2 kuukautta.

Pääsääntöisesti kaikilta EU-vaalitarkkailijoilta edellytetään aiempaa kansainvälistä vaalitarkkailukokemusta muista yhteyksistä, esimerkiksi Etyjistä, mutta myös muu vankka kansainvälinen kokemus voidaan katsoa riittäväksi.

Muita tarkkailijoiden valintakriteerejä ovat mm. vaalitarkkailukoulutukseen osallistuminen, kehitysmaatuntemus, kokemus/työskentely kansainvälisissä järjestöissä sekä kielitaito. Esimerkiksi ranskan-, portugalin- tai espanjankielisissä maissa mission työkielenä on kyseisen maan kieli.

Lisäksi tarkkailijoilta vaaditaan ehdotonta puolueettomuutta tehtävässään ja sitoutumista sekä demokratiaan että ihmisoikeuksiin. Tarkkailutehtäviin valittaessa huomioidaan myös esimerkiksi sekä EU:n että erilaisten vaalilainsäädäntöjen tuntemus.

EU-vaalitarkkailussa painopistealueita ovat Afrikka, Etelä-Amerikka sekä Lähi- ja Kaukoitä.

EU:n vaalitarkkailijoiksi haluavien on rekisteröidyttävä sähköisesti osoitteessa https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8243/become-observer_en

Rekisteröitymisen jälkeen annamme lisätietoja sähköisesti.

Lisätietoja:
May-Len Svenskberg
puh. 0295 351756, 050 439 1596
sähköposti: etunimi.sukunimi@formin.fi

Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, POL-10
puh: 0295 351186, 050 311 2175 (Pirkko Mäkikokkila)
sähköposti: vaalitarkkailu.um@formin.fi

Etyj-vaalitarkkailu

Äänestäjiä Tadžikistanin parlamenttivaaleissa 28.2.2010 (kuva ulkoministeriö)Äänestäjiä Tadžikistanin parlamentti-vaaleissa 28.2.2010. Kuva: ulkoministeriö

Vuonna 2017 elokuuhun mennessä Suomesta on osallistunut Etyj-vaalitarkkailuun 14 henkilöä kolmessa eri missiossa.

Suomesta lähetetään vuosittain noin 25–40 vaalitarkkailijaa eri maihin. Etyj-vaalitarkkailutehtävä voi olla lyhytaikainen (STO) eli noin 7–9 päivää tai pitkäaikainen (LTO) eli noin kuukauden.

Pitkäaikaisiin Etyj-vaalitarkkailutehtäviin vaaditaan aiempaa vaalitarkkailukokemusta, lyhytaikaisiin Etyj-vaalitarkkailutehtäviin voidaan valita myös ensikertalaisia.

Etyjin valintakriteerejä ovat muun muassa erilaisten vaalikäytäntöjen ja poliittisten järjestelmien tuntemus, kyky ymmärtää englanninkielistä lakitekstiä sekä kokemus yhteistyöstä viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Myös diplomaattisuus ja joustavuus, toimintakyky vaativissa olosuhteissa sekä hyvä terveys kuuluvat kriteereihin.

Kohdealueen tuntemus, vaalitarkkailu ja muu kansainvälinen kokemus katsotaan eduksi. Kohdemaan kielen hallinta on etu, etenkin venäjänkielisissä maissa.

Valintakriteereihin kuuluu myös Etyjin verkkokurssin suorittaminen. Kurssi löytyy osoitteesta http://www.osce.org/odihr/92974. Kurssin suorittamisesta pyydetään esittämään todistus.

Jos olet kiinnostunut Etyj-vaalitarkkailusta, rekisteröidy Etyjin tietokantaan Election Expert Database, täytä profiilissa pyydetyt tiedot ja talleta ne tietokantaan. Profiili tulee lisäksi kopioida ja lähettää yhdessä kurssitodistuksen sekä vapaamuotoisen motivaatiokirjeen kanssa Suomen yhteyshenkilölle ulkoministeriön poliittiselle osastolle sähköpostiosoitteella vaalitarkkailu.UM@formin.fi. Profiilin, todistuksen ja motivaatiokirjeen saatuaan yhteyshenkilö voi lisätä ehdokkaan sähköpostilistalle.

Etyjin vaalitarkkailukohteet ovat nähtävissä järjestön verkkosivulla julkaistavassa vaalikalenterissa.

Etyj ei lähetä vaalitarkkailijoita kaikkiin vaaleihin. Kun Etyj päättää järjestää vaalitarkkailumission jossain tietyssä Etyjin jäsenmaassa, se lähettää jäsenmaille pyynnön tarkkailijoiden rekrytoimiseksi. Mikäli Suomesta lähetetään vaalitarkkailijoita kyseiseen maahan, tiedotetaan siitä kaikille sähköpostilistalla oleville vaalitarkkailusta kiinnostuneille henkilöille.

Lisätietoja:

vaalitarkkailu.um@formin.fi

tai

Pirkko Mäkikokkila
puh. 0295 350023
sähköposti: etunimi.sukunimi@formin.fi

tai

May-Len Svenskberg
puh: 0295 351756
sähköposti: etunimi.sukunimi@formin.fi

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö

Päivitetty 11.1.2018

Takaisin ylös