Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Ulkoministeriön toiminnan painopisteet

Suomen ulkopolitiikan tavoitteena on vahvistaa maamme kansainvälistä asemaa, turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Suomi edistää kestävää kehitystä, kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa.

Ulkoministeriö on määritellyt toiminnalleen strategiset painopisteet ja tavoitteet, joita edistetään eri politiikkalohkojen ja toimintojen yhteistyöllä.

Lue koko teksti: pdfUH:n strategiset prioriteetit 2018–2022 (pdf, 340 Kt, 6 sivua).

Suomen kasvua tukevat avoimet taloussuhteet

Ulkoasiainhallinto edistää avointa taloudellista kanssakäymistä ja kaupan vapauttamista tukevia ratkaisuja ja tukee suomalaisyritysten osallistumista kansainväliseen kauppaan ja arvoketjuihin.

Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia

Ulkoasiainhallinto edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja osallistumisen tukemista osana globaalia vastuun kantoa. Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeusnormiston puolustaminen ja edelleen kehittäminen on olennainen osa tätä työtä.

Agenda 2030:n toimeenpano ja ilmastonmuutoksen torjuminen

Kaikki ulkoasiainhallinnon toiminnan painopisteet edistävät Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamista. Kestävää kehitystä edistetään myös ulkoasiainhallinnon toimintatapojen kautta sekä ministeriössä että edustustoissa.

Palveleva ulkoasiainhallinto

Ulkoasianhallinto palvelee koko valtionhallintoa, kansalaisia, yrityksiä, järjestöjä, mediaa ja muita yhteistyökumppaneita. Ulkoasianhallinnon toiminta nojaa kattavaan ja ketterään edustustoverkkoon jonka tarjoamia väyliä ja välineitä tulee hyödyntää maksimaalisesti.

Takaisin ylös