Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Team Finland – viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät palvelut

Ulkoministeriö tarjoaa yrityksellesi seuraavia viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyviä Team Finland -palveluja: maatieto, markkinoillepääsy ja liiketoimintaedellytysten parantaminen, kontaktit viranomaisiin, arvovaltapalvelut, ongelmanratkaisu sekä tilojen vuokraaminen.

Team Finland -palveluprosessi
Team Finland -palveluprosessi

Markkinakohtainen maatieto ja maakatsaukset

Maatieto antaa liiketoimintaympäristöä koskevaa ajankohtaista tietoa yrityksen kansainvälistymiseen liittyvän suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi.

Maatieto on yksittäistä maata koskevaa yhteiskunnallista ja kaupallistaloudellista tietoa. Se sisältää myös Suomen ulkomaanedustustojen laatimat avoimet raportit (Team Finland -maakatsaukset) kaupallistaloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta vastuualueellaan.

Maatiedon löydät Team Finlandin ja ulkoministeriön verkkosivuilta.

Kansainväliset hankinnat

Opas suomalaisille yrityksille kansainvälisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten julkisiin hankintoihin:

pdfHankintaopas

Markkinoillepääsy ja etukäteisvaikuttaminen

Ulkoministeriö ja Suomen ulkomaanedustustot toimivat kahdenvälisesti, EU:n sisämarkkinoilla tai EU:n kautta tai kahdenvälisesti eri kansainvälisissä järjestöissä markkinoillepääsyn tai yritysten liiketoimintaedellytysten parantamiseksi ja liiketoiminnan edistämiseksi.

Ulkoministeriö tunnistaa oikeat vaikutuskanavat ja nostaa niissä aktiivisesti esille yritysten tavoitteita markkinoillepääsykysymyksissä.

Yrityksen tehtävänä on määritellä tarpeensa ja tavoitteensa markkinoillepääsyn edistämiseksi.

Palvelun saadaksesi ota yhteys Suomen ulkomaanedustuston tai ulkoministeriön alueosaston Team Finland -yhteyshenkilöön tai markkinoillepääsy-yksikköön.

Kontaktit viranomaisiin ja muihin julkisiin toimijoihin

Ulkoministeriö neuvoo yrityksiä siinä, mihin viranomaisiin olla yhteydessä kohdemarkkinoilla. Se nopeuttaa ja tehostaa yrityksen markkinoillepääsyä ja vähentää riskiä ja virheitä.

Palvelun saadaksesi ota yhteys Suomen ulkomaanedustuston tai ulkoministeriön alueosaston Team Finland -yhteyshenkilöön.

Arvovaltapalvelut

Suomen ulkomaanedustuston päällikkö tai muu virkamies tai ministeriön korkea virkamies voi olla läsnä tuomassa eri tavoin arvovaltaa yrityksen tilaisuuteen, esimerkiksi avaamalla tapahtuman tai pitämällä puheen.

Näin yritys saa kasvatettua luotettavuuttaan, uskottavuuttaan ja näkyvyyttään kohdemarkkinoilla.

Palvelun saadaksesi ota yhteys Suomen ulkomaanedustustoon.

Yksittäisten ongelmien ratkaiseminen

Suomen ulkomaanedustusto tai ulkoministeriö tunnistaa, mitä viranomaista tarvitaan jonkun ongelman ratkaisemiseksi, ottaa yhteyden asianomaisiin viranomaisiin ja käy tarvittaessa yhdessä yrityksen kanssa tai yrityksen puolesta niiden puheilla ongelman ratkaisemiseksi.

Edustusto tai ministeriö voi auttaa myös muilla sen käytettävissä olevilla keinoilla ja kontakteilla ongelman ratkaisussa.

Palvelun saadaksesi ota yhteys Suomen ulkomaanedustuston tai ulkoministeriön alueosaston Team Finland -yhteyshenkilöön tai markkinoillepääsy-yksikköön.

Tilojen vuokraaminen

Yrityksellä on mahdollisuus vuokrata Suomen ulkomaanedustuston tiloja yrityksen promootio- ja verkostoitumistilaisuuksiin. Tilaisuuden isäntänä toimii edustuston päällikkö tai hänen sijaisensa.

Edustuston tilojen käyttö rakentaa luotettavaa yrityskuvaa sekä edistää yrityksen verkottumista kohdemarkkinoilla.

Yrityksen tehtävänä on määritellä tilaisuuden kohderyhmä ja luonne sekä osallistua järjestelyihin sopimuksen mukaan.

Palvelun saadaksesi ota yhteys Suomen ulkomaanedustustoon.

Ulkoministeriön alueosastot

Ulkoministeriön alueosastot ohjaavat ja tukevat Team Finland -verkostoa maailmalla. Maavastuuvirkamiesten yhteystiedot löytyvät alla olevien yksiköiden kautta.

Eurooppa-osasto

Itäosasto

Amerikan ja Aasian osasto

Afrikan ja Lähi-idän osasto

Yhteyshenkilömme

  • Ulkoministeriön Team Finland -yhteyshenkilö koko verkoston koordinaatiotyössä on ulkoasiainneuvos Okko Salmimies, sähköposti okkopekka.salmimies(a)formin.fi

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Taloudellisten ulkosuhteiden osasto

Päivitetty 31.3.2017

Takaisin ylös