Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 20.9.2012

FN:s granskning av de mänskliga rättigheterna i Finland slutfördes

Pressmeddelande 216/2012
20.9.2012

Den periodiska granskning som FN:s råd för mänskliga rättigheter gjort av de mänskliga rättigheternas tillstånd i Finland (Universal Periodic Review, UPR) slutfördes när rådet godkände UPR-arbetsgruppens rapport om granskningen under sitt 21:a sammanträde i Genève den 19 september.

I samband med rapportens godkännande fördes en timmes dialog där också representanter för civilsamhället hade möjlighet att göra inlägg på platsen eller genom en videohälsning. Under Finlands öppningsanförande tackade Finlands ständiga representant i Genève Päivi Kairamo alla de stater som deltagit i granskningen och betonade vikten av dialog med civilsamhället. Kairamo konstaterade att Finland uppskattar UPR-mekanismen, som är viktigt och konstruktivt instrument för en internationell dialog om mänskliga rättigheter. Staterna lär sig av varandra om hur man kan främja de mänskliga rättigheterna när de granskar varandra.

I augusti levererade utrikesministeriet Finlands skriftliga svar på rekommendationerna om hur de mänskliga rättigheterna kan utvecklas i Finland till FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR). I svaret innehåller Finlands syn på de rekommendationer som Finland antog för vidare utredning vid granskningen. Av de 78 UPR-rekommendationerna som gavs godkände Finland 71 rekommendationer i sin helhet och fyra delvis.

När rådets granskning nu är slutförd ska man fokusera på att verkställa rekommendationerna. I samband med granskningen lovade Finland ge en frivillig mellanrapport 2014 om hur rekommendationerna verkställs. Följande granskning av de mänskliga rättigheterna i Finland görs om fyra år.

För mera information: Lagstiftningsrådet Krista Oinonen, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 040 158 54 82, e-post fornamn.efternamn@formin.fi, enhetschef Erik Lundberg, enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter, tfn 040 352 09 55, e-post fornamn.efternamn@formin.fi

Detta dokument

Uppdaterat 20.9.2012

Takaisin ylös