Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 8.12.2017

OECD:n kehitysapukomitea: Suomi onnistunut kehitysyhteistyön keskittämisessä

OECD:n kehitysapukomitea DAC on julkaissut vertaisarvion Suomen kehitysyhteistyöstä. Komitea antoi Suomelle 12 suositusta kehitysyhteistyön parantamiseksi.

DAC:n puheenjohtaja Charlotte Petri Gornitzka kiitti Suomea avoimuudesta tutkinnan aikana. Kuva: Liisa Takala
DAC:n puheenjohtaja Charlotte Petri Gornitzka kiitti Suomea avoimuudesta tutkinnan aikana. Kuva: Liisa Takala

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kehitysapukomitea DAC on arvioinut Suomen kehitysyhteistyön. Noin viiden vuoden välein tehtävä arvio julkistettiin perjantaina 8. joulukuuta Helsingissä. Edellisen kerran Suomen vertaisarvio tehtiin vuonna 2012.

Yleisarvio Suomesta on kiittävä: kehitysyhteistyön osaaminen ja toteuttaminen ovat hyvällä tasolla.

”Suomi on erittäin hyvä kehitysyhteistyökumppani. Siksi haluamme, että teette asiat vieläkin paremmin”, DAC:n puheenjohtaja Charlotte Petri Gornitzka kuvaili arviointiprosessia Helsingin julkistustilaisuudessa.

Edellisen arvion 13 suosituksesta Suomi paransi 10:ä. Kiitosta Suomi sai erityisesti humanitaarisen avun joustavasta ja nopeasta rahoittamisesta sekä kehitysyhteistyön voimavarojen keskittämisestä Suomelle tärkeisiin kumppanimaihin ja kehityspolitiikan painopisteisiin. Suomi painottaa kehitysyhteistyössään muun muassa naisten ja tyttöjen asemaa sekä kestävien työpaikkojen luomista ja verotusta.

Maista Suomi tukee kahdenvälistä kehitysyhteistyötä muun muassa Nepalin, Myanmarin ja Itä-Afrikan maiden kanssa.

Petri Gornitzka kiitti tilaisuudessa myös Suomen osaamista vammaisten aseman parantamisessa. Suomi on  parantanut vammaisten asemaa niin kansainvälisesti kuin kehitysyhteistyön kohdemaissaan.

”Suomen vammaistyö toimii hyvänä esimerkkinä ja oppina muille kehitysyhteistyön toimijoille. Kansainvälisen yhteisön tavoite on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. Kun vain prosentti kehitysmaiden vammaisista naisista on lukutaitoisia, on selvää, että tämän ryhmän tukeminen edistää kansainvälistä tavoitetta kaikille kuuluvasta kehityksestä”, Petri Gornitzka sanoi.

Suosituksia Suomen kehitysyhteistyölle

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen korosti Suomen halua hyödyntää tulostietoa kehitysyhteistyön kehittämisessä. Kuva: Liisa Takala
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen korosti Suomen halua hyödyntää tulostietoa kehitysyhteistyön kehittämisessä. Kuva: Liisa Takala

Vertaisarvio antoi Suomelle 12 suositusta kehitysyhteistyön parantamiseksi. DAC pitää vuoden 2015 kehitysyhteistyöleikkauksia huolestuttavina. Se kehottaakin Suomea tekemään pitkän aikavälin suunnitelman, kuinka 0,7 prosentin tavoite kehitysavun bruttokansantulo-osuudesta saavutetaan.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen totesi tilaisuudessa, että vuoden 2015 kehitysyhteistyöleikkaukset olivat Suomen taloustilanteen huomioiden ikäviä, mutta välttämättömiä. Myös moni muu sektori, kuten koulutus, joutui leikkausten alle. Avun keskittämisellä Suomi pystyy kuitenkin toimimaan kokoaan suurempana kehitysyhteistyötoimijana.

”DAC:n suositus kehitysyhteistyön keskittämisestä on kannatettavaa. Keskittämällä voimavarojamme kumppanimaihin pystymme toimimaan maissa tehokkaasti”, Mykkänen totesi.

Suomen kehitysyhteistyöstä noin kolmasosa menee monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön muun muassa YK-järjestöille ja Maailmanpankin alaisille toimijoille. Myös tässä työssä Suomi keskittää kehitysyhteistyötä tärkeisiin painopisteisiin.

”Meille on tärkeää naisten ja tyttöjen aseman tukeminen, siksi YK-tuessa painotus on tätä työtä tekeville järjestöille, kuten YK:n väestörahasto UNFPA:lle ja tasa-arvojärjestölle UN Womenille”, Mykkänen linjasi.

Suomen kehitysyhteistyö arvioitu

  • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kehitysapukomitea DAC julkisti joulukuussa arvion Suomen kehitysyhteistyöstä. DAC arvioi kunkin jäsenmaansa kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä noin viiden vuoden välein.  Suomen edellinen arvio tehtiin vuonna 2012.
  • Suomen vertaisarvion tutkijoina ovat Espanja ja Italia sekä tarkkailijana Israel.
  • Arvio antoi 12 suositusta kehitysyhteistyön parantamiseksi.
  • Vertaisarviot tarjoavat jäsenmaille tilaisuuden oppia toistensa parhaista käytänteistä kehitysyhteistyössä.

Lue Suomen kehitysyhteistyön vertaisarvio (englanniksi)

pdfDAC:n suositukset Suomelle (pdf, suomeksi)

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.12.2017

Takaisin ylös