Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Enheten för konsulära ärenden

Enheten för konsulära ärenden har följande uppgifter:

 • allmän planering, styrning och övervakning rörande konsulära tjänster
 • experthjälp och rådgivning som gäller konsulära tjänster
 • rättsliga frågor och handräckning som gäller konsulära tjänster
 • ärenden som gäller Europeiska unionens konsulära samarbete
 • förrättandet av finska val i utlandet
 • intyg som utfärdas för utländsk myndighet i enlighet med lagen om notarius publicus (420/2014)
 • övriga uppgifter som gäller konsulära ärenden, om ärendet inte hör till någon annan verksamhetsenhet

Anskaffningar av handlingar från utlandet:

Begäran (och möjliga skannade bilagor) kan skickas antingen per e-post till kirjaamo.um@formin.fi eller per post till adressen Utrikesministeriet, PB 176, 00023 Statsrådet. För ytterligare information, kontakta e-post virkatodistus.um@formin.fi eller tel. +358 9 160 55324.

Telefonnummer:

 • +358 295 350 000

Fax:

 • fax +358 9 160 557 55

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Enheten för konsulära ärenden
PB 415
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Maringatan 22 B
MKB1
00160 HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor:

EDI-kod: 0037024597392651
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Juha Savolainen
 • Enhetschef
 • tfn work +358 295 351 508
 • tfn +358 9 160 557 39
Susanna Alakotila
 • tfn work +358 295 350 121
Antti Putkonen
 • Teamledare
 • tfn +358 295 350 126
Andrina Schroderus-Nevalainen
 • Attaché
Ellen Söderman
 • Säsongarbetare
 • tfn +358 295 350 163
Marit Verma
 • Assistent
 • tfn +358 295 351 903
 • tfn work +358 9 160 557 37

Kris- och biståndsteamet

Virpi Hanhikoski
 • Ansvarig tjänsteman
 • tfn work +358 295 350 067
 • tfn work +358 9 160 557 35
Johanna Kangasniemi
 • Ansvarig tjänsteman, understödsärenden
 • tfn work +358 295 350 324
 • tfn work +358 9 160 557 82
Sari Kilpi
 • Ansvarig tjänsteman, understödsärenden
 • tfn +358 295 350 644
 • tfn +358 9 160 557 49
Sari Lietsala
 • Ansvarig tjänsteman, kristeamet, utveckling av konsulära tjänster
 • tfn work +358 295 351 802
Hanna-Liisa Peltoniemi
 • Ansvarig tjänsteman
 • tfn work +358 295 350 139
 • tfn work +358 9 160 551 75
Satu Rasijeff
 • Ansvarig tjänsteman
 • tfn work +358 295 351 057
 • tfn work +358 9 160 557 44
Esa Vallioniemi
 • Ansvarig tjänsteman, kristeamet, konsulära kommenderingar
 • mob. workcell +358 50 407 1192

Teamet för familjerättsliga ärenden

Henna Harju
 • Jurist
 • tfn work +358 295 351 056
Anne-Maria Marttila
 • Högskolepraktikant
 • tfn work +358 295 350 239
Mona Nyholm-Niemi
 • Jurist
 • tfn work +358 295 350 119
Hanna Rantala
 • Jurist
 • Tjänstledig 1.4.2018 - 31.12.2018
Jani Vuorinen
 • Assistent, allmänhetstjänster
 • tfn work +358 295 351 127

Legaliserings- och handräckningsteamet

Minna-Kaisa Liukko
 • Jurist
 • tfn work +358 295 351 053
Tuula Piirainen
 • Administrationsansvarig, internationella framställningar om rättshjälp
 • tfn work +358 295 351 940
Päivi Pukero
 • Assistent, allmänhetstjänster, legaliseringar
 • tfn work +358 295 351 085
Päivi Syrjäsuo
 • Assistent, allmänhetstjänster, legaliseringar
 • tfn work +358 295 351 092
Karita Tammi-Kortelainen
 • Ansvarig tjänsteman
 • tfn work +358 295 351 060

Jourcenter

Telefonnummer:

 • +358 9 160 555 55
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Uppdaterat 17.7.2018

Takaisin ylös