Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kriisitilanteeseen varautuminen ulkomailla

Kun teet matkaa koskevaa päätöstä, mieti etukäteen matkakohteen turvallisuutta. Tietoa päätöksen tueksi saat ulkoministeriön matkustustiedotteista. Kriisit voivat olla yllättäviä. Jotta edustusto voi avustaa sinua ulkomailla kriisitilanteessa, tee ulkoministeriölle matkustusilmoitus ennen matkalle lähtöä.

Kriisitilanteeseen varautuminen
Suomen edustustot auttavat suomalaisia maailmalla hätätilanteessa. Kuvassa rantamaja Thaimaan Khao Lakissa pari kuukautta vuoden 2004 tsunamin jälkeen. Kuva: Vesa Häkkinen

Mikä on kriisitilanne?

Kriisitilanne on huomattava suomalaisten turvallisuutta ulkomailla uhkaava vaara. Näitä voivat olla esimerkiksi: suuronnettomuus, luonnonmullistus, ympäristöonnettomuus, poliittiset levottomuudet, sisäiset väestöryhmien väliset yhteenotot tai sotatila.

Kriisitilanne voi kehittyä hitaasti tai syntyä hyvin nopeasti. Kriisitilanteissa toimitaan yhteistyössä muiden pohjoismaiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa.

Kohdemaan viranomaisten vastuu kriisitilanteissa

Hätätilanteessa kohdemaan viranomaisilla on vastuu myös maassaan oleskelevista ulkomaalaisista. Kiireellisen avun saamiseksi ota yhteyttä kohdemaan omiin pelastusviranomaisiin (poliisi, palokunta, ambulanssi).

Kriisitilanteissa seuraa paikallisia tiedotusvälineitä ja noudata paikallisten viranomaisten antamia ohjeita.

Kohdemaan kyky huolehtia omien asukkaidensa tai ulkomaalaisten turvallisuudesta voi kuitenkin eri syistä olla rajoittunut.

Matkanjärjestäjät avustavat valmismatkalla olevia

Matkanjärjestäjällä on avustusvelvollisuus matkustajaa kohtaan. Valmismatkalain mukaan matkanjärjestäjä on ensi kädessä vastuussa matkustajien sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisestä sekä rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarvittavissa toimenpiteissä.

Omatoimimatkailijat vastuussa omista matkustuspäätöksistään

Omatoimimatkailijat ja muut valmismatkalain piiriin kuulumattomat matkustajat vastaavat itse omista matkapäätöksistään ja matkalla sattuvien onnettomuuksien kustannuksista.

Hanki kattava matkavakuutus ja varmista, että se on voimassa koko matkan ajan.

Miten ja keitä Suomen edustustot auttavat kriisitilanteissa?

Suomen edustusto on velvollinen avustamaan kriisitilanteissa suomalaisia ulkomailla. Pääosa palveluista on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomailla tilapäisesti lomamatkan tai työmatkan takia oleville.

Osaa palveluista voivat käyttää myös ulkomailla vakituisesti asuvat Suomen kansalaiset.

Lähtökohtana kuitenkin on, että yhteiskunnan peruspalveluista vastaavat henkilön asuinmaan viranomaiset, myös kriisitilanteissa.

Kriisitilanteessa edustuston mahdollisuudet avustaa suomalaisia voivat olla rajalliset. Tällöin edustusto auttaa mahdollisuuksiensa mukaan. Edustuston mahdolliset avustustoimenpiteet kohdistuvat henkilöön, eivät omaisuuteen.

Ulkoministeriön ja Suomen edustustojen antamat palvelut kriisitilanteissa perustuvat konsulipalvelulakiin (498/1999), jossa luetellaan ne palvelut, joita Suomen edustustot ulkomailla voivat antaa suomalaisille.

Matkustustiedotteet

Edustustot päivittävät matkustustiedotteet toimipiirinsä alueelta säännöllisesti ulkoministeriön verkkosivulle ja omille verkkosivuilleen. Kriisitilanteessa päivityksiä tehdään, mikäli kriisillä on pidempiaikaisia vaikutuksia maan turvallisuustilanteeseen.

  • Kriisialueella asuvien kannattaa seurata ensisijaisesti paikallisten viranomaisten tiedotteita, mutta myös edustuston verkkosivuja tilannetiedon ja toimintaohjeiden saamiseksi.
  • Ne edustustot, joilla on Facebook- ja/tai Twitter-tili, tiedottavat niiden kautta esimerkiksi äkillisistä muutoksista maan/alueen tilanteeseen.

Yhteystietojen ilmoittaminen

Jos matkustat tai asut vakinaisesti ulkomailla, suosittelemme, että ilmoitat yhteystietosi ulkoministeriölle tekemällä matkustusilmoituksen: matkustusilmoitus.fi.

Lue lisää kohdasta: Matkustusilmoitus

Ylläpitämämme rekisterin tarkoituksena on varmistaa kriisitilanteessa tai sen uhatessa se, että saamme mahdollisimman nopeasti yhteyden kriisialueella oleviin, mahdollisesti avustettaviin henkilöihin.

Ottaako edustusto kriisitilanteessa yhteyttä matkustajaan?

Edustusto pyrkii olemaan yhteydessä matkustusilmoituksen tehneisiin matkustajiin sellaisissa kriisitilanteissa, jotka edellyttävät toimenpiteitä, kuten siirtymistä turvallisemmalle alueelle.

Matkailijan kannattaa myös itse ottaa yhteyttä edustustoon, jos havaitsee matkakohteessaan jotain kriisiin viittaavaa.

Edustusto voi avustaa evakuoinnin järjestämisessä kriisialueelta lähimmälle turvalliselle alueelle tai kotimaahan, jos henkilökohtaisen turvallisuuden suojaaminen sitä edellyttää. Evakuointi on aina vapaaehtoista ja tapahtuu evakuoitavan omalla kustannuksella.

Hitaasti kehittyvässä kriisissä alueelta kannattaa poistua omatoimisesti, kun normaalit liikenneyhteydet vielä toimivat.

Edustusto avustaa myös välttämättömässä yhteydenpidossa matkailijan ja hänen kotimaassa olevan omaisensa välillä sekä välittää ulkoministeriölle tietoa kriisialueella olevista suomalaisista sekä kriisitilanteen kehittymisestä.

Valmiussuunnitelmat

Suomen edustustot laativat toimialueensa kattavan valmiussuunnitelman, johon on kirjattu yksityiskohtaiset toimenpiteet kriisitilanteiden varalle.

Valmissuunnitelma voidaan julkaista edustuston verkkosivulla tai toimittaa kirjallisesti edustustoon rekisteröityneille, maassa asuville suomalaisille.

Valmiussuunnitelma sisältää esimerkiksi:

  • tärkeät yhteystiedot
  • kokoontumispaikat
  • evakuointiohjeet varusteluetteloineen

Maakohtaista tietoa

Maakohtaista tietoa löydät edustustojen verkkosivuilta ja matkustustiedotteista. Lisätietoa kohteesta saat myös muiden maiden kansalaisilleen laatimista matkustustiedotteista ja matkanjärjestäjiltä.

 

Takaisin ylös